Trung tâm Đào tạo Mirai được thành lập để thực hiện các chức năng :

1.Giáo dục định hướng đi làm việc ở Nhật Bản.
2.Đào tạo Nhật ngữ và văn hóa Nhật Bản.
3.Đào tạo kỹ năng và huấn luyện tác phong làm việc. 

Trung tâm đào tạo còn có ký túc xá và căn tin phục vụ cho ứng viên ở xa.