Chương trình Thực tập sinh kỹ năng là chương trình do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng với mục đích chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng cho Việt Nam thông qua hình thức tiếp nhận nhân lực trẻ  của Việt Nam sang Nhật Bản thực tập nâng cao trình độ tay nghề (trong thời gian 03 năm) sau đó trở về Việt Nam tiếp tục làm việc trong các công ty có ngành nghề tương tự để áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được thực tập thực tế tại Nhật Bản.

 Trong 03 năm thực tập tại Nhật Bản thực tập sinh [người lao động] sẽ có cơ hội học tập kiến thức, thực hành kỹ năng, rèn luyện tác phong, trải nghiệm văn hoá và phát triển toàn diện năng lực bản thân trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao :

 

 

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

• Năm 1992, Nhật Bản chính thức tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài từ khoảng 15 quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam…đến tu nghiệp với thời gian 3 năm, trong đó tu nghiệp 1 năm, thực tập 2 năm. Tu nghiệp sinh Trung Quốc luôn chiếm số lượng lớn nhất (khoảng 60%). Số tu nghiệp sinh Việt Nam đưa đi khoảng 2.000-3.000 tu nghiệp sinh/năm.

• Đến tháng 07/2010, chương trình tu nghiệp sinh được áp dụng chế độ thực tập mới, thời gian tu nghiệp được rút xuống còn 2 tháng. Lương bình quân từ 120.000 yên-150.000 yên/tháng. Trong giai đoạn này mỗi năm Việt Nam đưa đi khoảng 4.000-6.000 thực tập sinh/năm
• Các ngành nghề tiếp nhận tu nghiệp và thực tập : cơ khí (Khoảng 20%), dệt may ( Khoảng 20%), chế biến thực phẩm (13%), nông ngư nghiệp (14%)…
• Năm 2013, tổng số thực tập sinh phái cử sang Nhật khoảng 8.000-10.000 thực tập sinh, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
• Dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nâng cấp chương trình thực tập sinh theo hướng nâng thời gian thực tập lên 5 năm và cho tiếp nhận trở lại số thực tập sinh về nước đúng hạn trong một số ngành nghề với thời gian 2 năm.