Tình trạng dân số già, tỷ lệ sinh thấp vẫn là một trong những thách thức lớn của Nhật Bản trong việc duy trì lực lượng lao động cho nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Việc tiếp nhận lao động nước ngoài để bù đắp vào lực lượng lao động ngày một giảm đang diễn ra ngày càng quyết liệt và du học sinh là một trong những nguồn nhân lực quan trọng để bù đắp. 

 Do vậy, khác với các quốc gia khác việc làm thêm cho Du học sinh tại Nhật Bản có thể nói lại là một điểm mạnh hầu như 100% du học sinh tại Nhật đêu có việc làm thêm và phần lớn trong số đó có việc làm sau 2 tháng đến Nhật. 

 

 

 

Đi làm thêm hoàn toàn có thể đủ chi phí để thanh toán các khoản sinh hoạt phí hàng tháng, ngoài ra việc đi làm thêm là cơ hội để du học sinh hoà nhập vào xã hội công việc của Nhật Bản và là cơ hội tuyệt vời để du học sinh rèn luyện tính tự lập, khả năng chịu đựng áp lực cao trong công việc, học tập tại Nhật Bản, chính điều này là nguyên nhân mà phần lớn các du học sinh Nhật Bản đều có sự trưởng thành và chín chắn vượt bậc trong thời gian du học. 

 

Thông tin việc làm thêm

-Lương cơ bản từ : 800-1200 Yên/giờ
-Số giờ : 4h/ngày (Tuần tối đa 28 giờ)
-Công việc : Nhà hàng, phát báo, giao nhận, dịch thuật,…