contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 177,320 YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM SỨC KHỎE: 9.198 YÊN;

- NENKIN: 16.470 YÊN;

- THUẾ THU NHẬP: 3.050 YÊN;

- THUẾ DÂN CƯ: 22.000 YÊN.

Lương thực nhận 126,070 YÊN
Ngày tuyển 9/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Sử dụng dụng cụ chuyên dùng trong nhà xưởng, công việc cắt vật kết cấu, công việc mở lỗ, công việc uốn, công việc hàn, …