contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIÀN GIÁO

Địa chỉ làm việc SHIZUOKA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8h đến 17h từ thứ hai đến thứ bảy
Lương cơ bản 193,200 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3,550 YÊN;

BẢO HIỂM: 27,420 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 5,000 YÊN

Lương thực nhận 137,230 YÊN
Ngày tuyển 9/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh 01/2/2023
Trình độ THCS trở lên
Yêu cầu khác

công việc hàn tại công trình, lắp ráp thiết bị, lắp ráp cài đặt tại công trình, …