contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIA CÔNG CƠ KHÍ (TIỆN BÀN XOAY)

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ (TIỆN BÀN XOAY)
Thời gian làm việc 9H ~ 16H10, nghỉ giải lao 45p
Lương cơ bản 167,936 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 2,800 YÊN;

- BẢO HIỂM XÃ HỘI: 24.242 YÊN

- TIỀN THUÊ NHÀ: 20,000 YÊN

- BẢO HIỂM CÔNG ĂN VIỆC LÀM: 504 YÊN

Lương thực nhận 125,390 YÊN
Ngày tuyển 10/2022
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

sản xuất và buôn bán sản phẩm về nhôm