MIRAI HUMAN RESOURCE CO.,LTD

2015 : Thành lập

Vốn : 6.000.000.000 VND

 HEAD OFFICE

26/4 – 26/5 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Tel: (+84) 6686 3208 . Fax (+84) 3873 3268

www.miraihuman.com

contact@miraihuman.com

 

TRAINING CENTER

155 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Tel: (+84) 6686 3208. Fax (+84) 3873 3268

 

VĂN PHÒNG NHẬT BẢN

〒141-0021

Tokyouto Shinagawaku Kamioosaki 2 Choume 13 Ban 32 Gou Tomita Biru 401

TEL:(+81)044-863-8515

MOBILE:(+81)080-2274-5232

 

NGÀNH NGHỀ

* Đào tạo (Nghề, Nhật ngữ, Kỹ năng)

* Tư vấn phát triển nguồn nhân lực

* Tư vấn kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

* Phái cử thực tập sinh kỹ năng sang Nhật