Hoạt động chính của Mirai Human là đào tạo và giới thiêu nhân sự Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, các vị trí thường tuyển như

• Thực tập sinh
• Thông dịch viên
• Kỹ sư IT
• Kỹ sư cơ khí
• Kỹ sư xây dựng
• Kỹ sư tự động hoá
• Kỹ sư Điện – Điện tử
• …