Để đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, Mirai Human tham gia giới thiệu nhân sự các vị trí sau

• Thông dịch viên
• Kỹ sư IT; Kỹ sư cơ khí; Điện – Điện tử; Tự động hoá…
• Thực tập sinh trở về nước