Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 16 NAM - CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG 12 NAM VÀ SƠN 14 NAM THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 29 triệu~ OSAKA TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 12 NAM - CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 31 triệu~ GUNMA TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 12 ~ 13 NAM - CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 31 triệu~ KANAGAWA TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 12 NAM - CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XƯỞNG THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 29 triệu~ SHIZUOKA TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 1 NAM - CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM DÙNG TRONG XÂY DỰNG THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 31 triệu~ GIFU TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 4 NAM - DẬP KIM LOẠI THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 29 triệu~ GIFU TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 5~10 NAM NỮ - CHĂN NUÔI THPT TRỞ LÊN LIÊN HỆ KHÔNG 25 triệu~ AICHI TRỰC TIẾP
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NAM ĐÚC NHỰA THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ HYOGO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 2 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ SHIZUOKA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NAM XỬ LÝ THỊT BÒ, THỊT LỢN THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ TOKYO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 1 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ OSAKA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 4 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ OSAKA Trực Tiếp
[ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] 10 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ THPT Không Liên Hệ 22 Triệu~ AOMORI Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 6 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN SẴN THPT Không Liên Hệ 22 Triệu~ CHIBA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 20 NAM SƠN XD THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ KANAGAWA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 30 NAM DỰNG CỐT THÉP ĐỂ LÀM BÊ TÔNG THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ KANAGAWA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 30 NAM GIÀN GIÁO THPT Không Liên Hệ 22 Triệu~ SHIZUOKA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 20 GIÀN GIÁO THPT Không Liên Hệ 22 Triệu~ KANAGAWA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 20 NAM CHỐNG THẤM NƯỚC THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ KANAGAWA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NAM ĐÚC NHỰA THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ HYOGO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 10 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THPT Không Liên Hệ 21 Triệu~ HYOGO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 11 SỬ DỤNG MỘC XÂY DỰNG THPT Không Liên Hệ 22 Triệu~ AICHI Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 30 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ - TIỆN THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ AICHI Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 18 NỮ MẠ ĐIỆN THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ AICHI Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 20 NAM KHOAN GIẾNG THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ SAITAMA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 30 NAM DẬP KIM LOẠI THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ TOKYO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 30 NAM THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ TOKYO Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 20 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ KYOTO Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 10~20 NAM GIÀN GIÁO THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ FUKUI Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM DẬP KIM LOẠI THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ OSAKA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 2~3 NAM THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ SAITAMA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 2 NAM 4 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN SẴN THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ CHIBA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 2 NAM SƠN THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ AICHI Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM GIÀN GIÁO THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ CHIBA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 2~3 NAM GIÀN GIÁO THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ OSAKA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NỮ TẠO HÌNH NHỰA THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ HYOGO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ OSAKA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NỮ NÔNG NGHIỆP THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ KAGOSHIMA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG, COPPHA THPT Không Liên Hệ 20 Triệu~ OKAYAMA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 2 NAM HÀN THPT TRỞ LÊN Không Liên Hệ 18 Triệu~ OKAYAMA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] 3 NAM THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG THPT Không Liên Hệ 19 Triệu~ OKAYAMA Trực Tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 BẠN NAM THI CÔNG COTPHA THPT Không Liên Hệ 18 Triệu~ TOKYO Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] 3 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Không Liên Hệ 18 Triệu~ OKAYAMA Trực Tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 1 NAM, 1 NỮ ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG THPT TRỞ LÊN không 23 Triệu VNĐ ~ TỈNH EHIME Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM GIÀN GIÁO THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 23 Triệu VNĐ ~ OKAYAMA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM XÂY DỰNG - CẦU ĐƯỜNG THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ OKAYAMA Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM TẠO HÌNH NHỰA THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 19 Triệu VNĐ ~ HYOGO Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 15 BẠN NỮ NÔNG NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ OKAYAMA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 7 NAM SƠN + GIÀN GIÁO liên hệ Liên hệ không 23 Triệu TOKYO, CHIBA Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 4~6 NAM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG liên hệ Liên hệ không 23 Triệu VNĐ ~ TOKYO, CHIBA Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 10 NỮ NÔNG NGHIỆP TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 19 Triệu VNĐ ~ KAGOSHIMA Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NỮ MAY TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 19 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] THI CÔNG CỐT PHA, GIÀN GIÁO, CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ GUNMA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 BẠN NỮ NÔNG NGHIỆP TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN Liên hệ không 15 Triệu MIYAZAKI Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 NAM THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG - CÔNG TÁC ĐÀO XỚI THPT Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ SHIZUOKA Trưc tiếp
[ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 1~2 NAM GIÀN GIÁO THPT Liên hệ không 23 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 1~2 NAM - SƠN XÂY DỰNG THPT Liên hệ không 23 Triệu VNĐ ~ AICHI Trưc tiếp
[ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN ] TUYỂN 1 NAM GIÀN GIÁO THPT Liên hệ không 23 Triệu VNĐ ~ SAITAMA Trưc tiếp
[ VIỆC LÀM TẠI NHẬT ] TUYỂN 4 BẠN NỮ ĐÓNG GÓI THPT Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ SHIZUOKA Trưc tiếp
[ XKLĐ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 BẠN NỮ CHẾ TẠO SẢN PHẨM NHỰA THPT Liên hệ không 19 Triệu VNĐ ~ HYOGO Trưc tiếp
[ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 - 3 NAM XÂY DỰNG (LÀM HỒ) THPT Liên hệ không 20 Triệu VNĐ ~ GIFU Trưc tiếp
Kỹ sư cơ khí chế tạo thiết kế khuôn nhựa Cao đẳng - Đại học 1 - 3 năm Cơ bản 45 - 65 Triệu Tại Nhật Trực tiếp
50 Nam phụ bếp ( Biết làm sushi) 9/12 1 năm không 25 - 30 triệu Nhật Bản Trưc tiếp
50 nữ biết sử dụng máy may 9/12 Liên hệ không 25tr Nhật Bản Trưc tiếp
Tuyển 200 Nam - Nữ LĐPT 12/12 Liên hệ Không 25-30 triệu Nhật Bản Liên hệ
Tuyển 100 Nam LĐPT ( Sơn, trét ) 12/12 Liên hệ không Trên 26 triệu Nhật Bản Liên hệ
Tuyển 100 Nam LĐPT ( Lấp ráp giàn giáo ) 12/12 Liên hệ Không 25-30 triệu Nhật Bản Liên hệ
Kỹ Sư Cơ Khí Đại Học Liên hệ N4 Trên 30 Triệu Nhật Bản Trưc tiếp
Kỹ Sư Điện - Điện Tử Cao đẳng - Đại học Liên hệ Tương đương N3 25 - 30 triệu Nhật Bản Trưc tiếp
Tuyển 50 đầu bếp ( Nam - Nữ ) Trung Học Phổ Thông Liên hệ không 30 triệu - 40 triệu Nhật Bản Trưc tiếp
Tuyển 30 nữ may công nghiệp 9/12 Liên hệ không Trên 26 triệu Nhật Bản Liên hệ
(Đào tạo miễn phí) Nam nữ kỹ sư thủy sản Đại học Liên hệ không Trên 30 triệu Tokyo Liên Hệ
(Đào tạo miễn phí) Tuyển gấp 100 ( Nam ) kỹ sư Cơ Khí làm tại Nhật Cao Đẳng / Đại Học Liên hệ Tương Đương N4 Từ 36 triệu đến 40 triệu đồng Nhật Bản Liên hệ
Phiên dịch Đại Học Phiên dịch N2 Từ 40 triệu Nhật Bản Liên hệ
(Đào tạo miễn phí) Kỹ sư Nông Nghiệp Đại Học 1 năm Không Từ 40 triệu Nhật Bản Liên hệ
(Đào tạo miễn phí) Kỹ sư Cơ Khí Hàn Đại Học Liên hệ Không Từ 40 triệu Nhật Bản Liên hệ
Tuyển 100 Nam LĐPT ( Cơ Khí, Hàn ) 12/12 Liên hệ Không 25-30 triệu Nhật Bản Liên hệ
(Đào tạo miễn phí) Kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Đại Học Liên hệ N3 ~50,000,000 vnđ Tỉnh Aichi Nhật Bản Liên hệ
Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
Tuyển kỹ sư gia công kim loại Cao Đẳng - Đại Học 1 năm N2 44 Triệu MIYAGI Trực tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 NAM Bán sỉ, gia công vật liệu nhôm Đại Học Không Liên Hệ 25 Triệu VNĐ ~ KYOTO Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 1 NAM CƠ KHÍ Đại Học Liên Hệ 25 Triệu VNĐ ~ IBARAKI Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 NAM GIA CONG CNC Đại Học Liên Hệ 25 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 3 NAM QUẢN LÝ THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG Đại Học Liên Hệ 36 Triệu VNĐ ~ HIROSHIMA Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 1~2 NAM QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, THI CÔNG Đại Học Liên Hệ 25 Triệu VNĐ ~ TOKYO Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 VẬN HÀNH CNC Đại Học Liên Hệ 25 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trực Tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 1 NAM THIẾT KẾ, THI CÔNG, QUẢN LÝ KIẾN TRÚC Đại Học N3 Trở lên 23 Triệu VNĐ ~ HYOGO Trưc tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2~3 NAM VẬN HÀNH CNC Đại Học N3 Trở lên 25 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trưc tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2~3 NAM VẬN HÀNH CNC Đại Học N3 Trở lên 23 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trưc tiếp
[ KỸ SƯ NHẬT BẢN ] TUYỂN 2 NAM VẬN HÀNH CNC Đại Học Liên hệ N3 Trở lên 23 Triệu VNĐ ~ OSAKA Trưc tiếp
Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
[ƯU TIÊN PHỎNG VẤN NGAY ] TUYỂN 12 NỮ ĐIỀU DƯỠNG THPT TRỞ LÊN CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG KHÔNG 35tr ~ 38t HIROSHIMA TRỰC TIẾP
[ƯU TIÊN PHỎNG VẤN NGAY ] TUYỂN 18 NỮ ĐIỀU DƯỠNG THPT TRỞ LÊN CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG KHÔNG 35tr ~ 38t NARA TRỰC TIẾP
[ƯU TIÊN PHỎNG VẤN NGAY ] TUYỂN 14 NỮ ĐIỀU DƯỠNG THPT TRỞ LÊN CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG KHÔNG 32tr ~ 36tr OSAKA TRỰC TIẾP
[ƯU TIÊN PHỎNG VẤN NGAY ] TUYỂN 32 NỮ ĐIỀU DƯỠNG THPT TRỞ LÊN CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG KHÔNG 32tr ~ 36tr OITA TRỰC TIẾP
[ƯU TIÊN PHỎNG VẤN NGAY ] TUYỂN 50 NỮ ĐIỀU DƯỠNG THPT TRỞ LÊN CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG KHÔNG 32tr ~ 36tr NAGOYA TRỰC TIẾP
1 2 3 »