Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ OKAYAMA
Địa điểm làm việc OKAYAMA
Công việc XÂY DỰNG - CẦU ĐƯỜNG
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 150.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM: KHOẢNG 20.000 YÊN
TIỀN KÝ TÚC XÁ: 15.000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 5.000~7.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 108.000~110.000 YÊN
Ngày tuyển 10/02/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 18~25, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 10-02-2017