contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM NHÀ MÁY

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM NHÀ MÁY
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 162651 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22.816 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.680 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 813 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN.
Lương thực nhận 116342 YÊN
Ngày tuyển 14/3/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác