contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM

Ngày tạo: 11/03/2023 11:38
Địa chỉ làm việc HYOGO
Công việc CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM
Thời gian làm việc 7h45 đến 16h45, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 166400 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM SỨC KHỎE: 8.610 YÊN;
  • NENKIN: 15.555 YÊN;
  • BẢO HIỂM VIỆC LÀM: 832 YÊN;
  • THUẾ THU NHẬP: 2.740 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 17.500 YÊN.
Lương thực nhận 121163 YÊN
Ngày tuyển 4/2023
Số lượng cần tuyển 4 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay