contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc NIIGATA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 1 ngày làm việc 8h, làm theo ca
Lương cơ bản 168126 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 2.800 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 24.646 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: CHI TRẢ THEO THỰC TẾ
Lương thực nhận 130680 YÊN
Ngày tuyển 3-4/2023
Số lượng cần tuyển 10 NỮ
Dự kiến xuất cảnh 12/2023
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác

ĐỘ TUỔI GIỚI HẠN TỪ 18~35 TUỔI