contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

DẬP KIM LOẠI

Ngày tạo: 20/03/2023 09:09
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 168910 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 24.301 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.800 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 1.013 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 25.000 YÊN.
Lương thực nhận 115796 YÊN
Ngày tuyển 18/4/2023
Số lượng cần tuyển 6 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Độ tuổi: 20~30 tuổi; 

quê Long An hoặc các tỉnh gần Long An

ứng tuyển ngay