contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tạo: 22/03/2023 15:40
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 188886 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 27.065 YÊN;
  • BẢO HIỂM CÔNG VIỆC: 566 YÊN;
  • THUẾ: 3.410 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 2.500 YÊN.
Lương thực nhận 145345 YÊN
Ngày tuyển 4/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ĐỘ TUỔI DƯỚI 28 TUỔI, CÓ HIỂU BIẾT VỀ ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÓ BẰNG N4 TRỞ LÊN

 

ứng tuyển ngay