contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

SƠN

Ngày tạo: 06/05/2023 13:19
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc SƠN
Thời gian làm việc 8H30~17H30
Lương cơ bản 177333 YÊN
Phí phải trừ

THUẾ: 2980 YÊN

BẢO HIỂM: 26795 YÊN

TIỀN NHÀ: 26500 YÊN

Lương thực nhận 121058 YÊN
Ngày tuyển 20/5/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Ứng viên dưới 25 tuổi, chưa kết hôn, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, thuận tay phải, không đeo kính

Thể lực tốt, không đâu lưng, khớp, không xăm mình

ứng tuyển ngay