contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CÔNG VIỆC MỘC XÂY DỰNG, CẦU ĐƯỜNG, GIÀN GIÁO

Ngày tạo: 30/05/2023 10:22
Địa chỉ làm việc TOKYO, KANGAWA
Công việc CÔNG VIỆC MỘC XÂY DỰNG, CẦU ĐƯỜNG, GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H~17H
Lương cơ bản 264000 ~ 275000 YÊN
Phí phải trừ
Bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn (khoảng
60,000 yên, khấu trừ từ lương)

 

Lương thực nhận YÊN
Ngày tuyển 6-7/2023
Số lượng cần tuyển 8 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
Có khả năng giao tiếp với mọi người
Ưu tiên ứng viên hoàn thành TTS KN 2-3, ứng viên đậu kỳ thi kỹ năng đặc định
xây dựng
trợ cấp chuyên cần 20,000 yên
hỗ trợ tiền nhà: 30,000 yên/tháng

 

ứng tuyển ngay