contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày tạo: 28/07/2023 15:44
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI
Thời gian làm việc 10 giờ ~ 19 giờ (làm theo lịch được xếp sẵn)
Lương cơ bản 174,070 YÊN
Phí phải trừ

Tiền nhà: 3,000 Yên
Tiền điện, nước, ga: 8,000 yên (thường 5000 yên ~ 8000 yên)
Tiền bảo hiểm : 25,031 Yên
Thuế : 2,980 Yên

Lương thực nhận 135,059 YÊN
Ngày tuyển Tháng 08/2023
Số lượng cần tuyển 1 Nữ, 2 Nam
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

N4 trở lên khi xuất cảnh

ứng tuyển ngay