contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

nạp giấy in, xếp/chất giấy in vào máy, cài đặt máy in, thay mực, kiểm tra, vệ sinh máy...

Ngày tạo: 09/08/2023 15:53
Địa chỉ làm việc KYOTO
Công việc nạp giấy in, xếp/chất giấy in vào máy, cài đặt máy in, thay mực, kiểm tra, vệ sinh máy...
Thời gian làm việc 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 00 phút Nghỉ giải lao: 45 phút, 1 ngày làm 7 giờ 45 phút Ngày nghỉ: Chủ nhật mỗi tuần, ngày lễ của Nhật và khác (do công ty chỉ định) Có làm theo ca Mộ tháng tăng cả khoảng 20 tiếng
Lương cơ bản 165,000 YÊN
Phí phải trừ

Tiền nhà: 16,500 Yên
Tiền điện, nước, ga, wifi : chi phí thực tế
Tiền bảo hiểm : 25,121 Yên
Thuế : 2,680 Yên

Lương thực nhận 120,699 YÊN
Ngày tuyển 29/08/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh 3-4/2023
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

1. Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên, không bị đau lưng, thân hình cân đối, không béo phì
2. Mắt tốt từ 8/10, không bị loạn hay mù màu
3. Không bị dị ứng mùi sơn, dung môi

ứng tuyển ngay