contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tạo: 09/08/2023 16:02
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc Làm việc theo ca 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 30 phút, ca khác
Lương cơ bản 185,280 YÊN
Phí phải trừ

Tiền nhà: 15,000 Yên
Tiền điện, nước, ga, wifi : chi phí thực tế
Tiền bảo hiểm : 26,034 Yên
Thuế : 3,340 Yên

Lương thực nhận 140,906 YÊN
Ngày tuyển 8/2023
Số lượng cần tuyển 1 Nữ
Dự kiến xuất cảnh 8/2023
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Không được có hình xăm.

ứng tuyển ngay