contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tạo: 09/08/2023 16:12
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc Làm việc theo ca: - 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 30 phút - 11 giờ 00 phút ~ 20 giờ 00 phút Nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 189,360 YÊN
Phí phải trừ

Thuế : 3,410 Yên
Tiền bảo hiểm : 26,809 Yên
Tiền nhà : 15,000 Yên
Tiền điện, nước, ga : chi phí thực tế

Lương thực nhận 144,141 YÊN
Ngày tuyển Tháng 08/2023
Số lượng cần tuyển 1 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Không được có hình xăm.

ứng tuyển ngay