contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG/DẬP KIM LOẠI

Ngày tạo: 07/11/2023 16:39
Địa chỉ làm việc IWATE
Công việc HÀN BÁN TỰ ĐỘNG/DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc T-hời gian làm việc: 8 giờ ~ 17 giờ (làm 8 giờ/ ngày, nghỉ giải lao 60 phút) -Số ngày nghỉ trong năm: 128 ngày -Tăng ca: năm 1: 10 giờ/tháng, năm 2 trở đi: 20 giờ/ tháng
Lương cơ bản Năm 1:144,000 yên Năm 2:148,000 YÊN
Phí phải trừ

*Năm 1:
- Thuế: 1,950 yên
- Tiền bảo hiểm: 20,794 yên
- Tiền nhà: 10,000 yên
*Năm 2:
- Thuế: 2,650 yên
- Tiền bảo hiểm: 20,829 yên
- Tiền nhà: 10,000 yên

Lương thực nhận Năm 1: 111,256 yênNăm 2: 114,521 YÊN
Ngày tuyển Tháng 12/2023
Số lượng cần tuyển 4 Nam
Dự kiến xuất cảnh tháng 6 năm 2024
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác
  1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
    2. TUYỂN:  2 NAM HÀN (HÀN TIÊU ĐIỂM VÀ HÀN HỒ QUANG) + 2 NAM DẬP KIM LOẠI
    3. Không được nhuộm tóc
  2. Năm 1: trợ cấp tăng ca, ngày nghỉ: 11,848 yên- Năm 2: trợ cấp tăng ca, ngày nghỉ: 12,177 yên

ứng tuyển ngay