contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT BÒ LỢN

Ngày tạo: 30/08/2022 08:26
Địa chỉ làm việc FUKUOKA
Công việc GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT BÒ LỢN
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 170,000 YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM SỨC KHỎE: 8.678 YÊN

- NENKIN: 15.555 YÊN

- BẢO HIỂM VIỆC LÀM: 510 YÊN

- THUẾ THU NHẬP: 2.860 YÊN

- TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN

- TIỀM ĐIỆN NƯỚC: THEO THỰC TẾ

 

Lương thực nhận 122,397 YÊN
Ngày tuyển 26/10/1998
Số lượng cần tuyển 4 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Nhập thịt tảng, làm sạch, lóc xương, cân thịt, kiểm tra sản phẩm, đóng gói sản phẩm, xuất hàng, … (không xử lý nội tạng và gia cầm)

ứng tuyển ngay