contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tạo: 28/05/2024 16:36
Địa chỉ làm việc TOKYO
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc Thời gian làm việc : 9:00 ~ 17:00 Nghỉ giải lao 60 phút Ngày nghỉ theo lịch sắp xếp của công ty Số ngày nghỉ trong 1 năm là 113 ngày
Lương cơ bản 179,811 yên/tháng (lương giờ: 1113 yên/giờ ) YÊN
Phí phải trừ

Tiền nhà : 9,000 yên
Tiền điện, nước, ga : tính theo chi phí thực tế
Tiền bảo hiểm : 18,612 yên
Thuế : 3,410 yên

Lương thực nhận 147,789 yên/tháng YÊN
Ngày tuyển Tháng 06/2024
Số lượng cần tuyển 2 Nam
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Độ tuổi 18 ~ 35 tuổi. Không xăm hình
3. Không hút thuốc, uống rượu.

ứng tuyển ngay