contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày tạo: 01/02/2023 09:04
Địa chỉ làm việc YODOGAWA
Công việc ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 167,090 YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM: 24.242 YÊN;

- TIỀN THUẾ: 2.740 YÊN;

- BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 835 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN.

Lương thực nhận 129,273 YÊN
Ngày tuyển 23.03.2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM, 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay