contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

tin tức mirai

co-khi
Tiềm năng của ngành điều dưỡng ở Nhật Bản
2020-07-20 17:00:32
Tiềm năng của ngành điều dưỡng ở Nhật Bản
co-khi
Điều dưỡng viên -  Lựa chọn công việc mà xã hội cần
2020-07-14 14:28:33
Điều dưỡng viên -  Lựa chọn công việc mà xã hội cần
co-khi
Các thực tập sinh khi tham gia đơn hàng điều dưỡng sẽ gặp được những thuận lợi và khó khăn gì?
2020-07-06 11:25:37
Các thực tập sinh khi tham gia đơn hàng điều dưỡng sẽ gặp được những thuận lợi và khó khăn gì?
co-khi
Kỹ năng giao tiếp là yếu tố quan trọng cần có của một điều dưỡng viên
2020-06-26 11:10:01
Kỹ năng giao tiếp là yếu tố quan trọng cần có của một điều dưỡng viên
co-khi
Điều dưỡng viên: Nhân văn trong công việc và trưởng thành trong ý thức
2020-06-16 13:50:27
Điều dưỡng viên: Nhân văn trong công việc và trưởng thành trong ý thức
co-khi
Điều dưỡng viên Nhật Bản: Nghề cần có cái tâm và trách nhiệm
2020-06-09 11:21:54
Điều dưỡng viên Nhật Bản: Nghề cần có cái tâm và trách nhiệm
co-khi
Tìm hiểu những kỹ thuật giúp các bạn trở thành một điều dưỡng viên giỏi 
2020-05-13 16:23:25
Tìm hiểu những kỹ thuật giúp các bạn trở thành một điều dưỡng viên giỏi 
co-khi
Tại sao ngành điều dưỡng viên lương cao, và có nhiều chế độ đãi ngộ nhưng giới trẻ Nhật Bản lại không muốn tham gia?
2020-04-27 09:00:52
Tại sao ngành điều dưỡng viên lương cao, và có nhiều chế độ đãi ngộ nhưng giới trẻ Nhật Bản lại không muốn tham gia?